Godło Polski
BIP

Dla fanów kodowania!

KMP plakat

Przekazujemy informację od Ministerstwa Cyfryzacj, dotyczącą bezpłatnych zajęć z podstaw kodowania, odbywających się się w ramach Klubu Młodego Programisty. Kluby Młodego Programisty to element projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.

Czytaj więcej...

Pozdrowienia!!!

Komunikat w sprawie uruchomienia oddziału przedszkolnego

"Uruchomimy przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że zrobiliśmy wszystko dla bezpieczeństwa dzieci i personelu. Dziś tej pewności nie ma. Wytyczne ministerstwa są bardzo ogólne, a do opublikowanych wczoraj wskazań GIS dyrektorzy mają wiele wątpliwości. Wystąpiliśmy do szamotulskiego Sanepidu o konkretne wskazówki i wytyczne. Miejmy świadomość, że wg badań Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Polska jest jednym z 4 europejskich krajów, gdzie epidemia nie słabnie. Z przeprowadzonego przez nas rozeznania wynika zresztą, że ponad 93% rodziców nie jest zainteresowanych wysłaniem swoich pociech do przedszkoli już teraz. Zakładamy, że uruchomienie placówek nastąpi 25 maja – oczywiście w zakresie i według zasad, na jakie pozwoli sytuacja."  Zarządzenie Dyrektora SP3

Źródło: https://www.wronki.pl 

Uwaga! Ósmoklasiści!!!

Przypominamy, iż Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. 
Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty - Kuratorium Oświaty w Poznaiu 

Informujemy!!!

komunikat

Office365
Plan Lekcji
Aktywna tablica
Plan Lekcji
Jadłospis
Poczta