Godło Polski
BIP

Aktualności

mLegitymacje

mLegitymacja

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny - mLegitymacja.
Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej. 

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu (wg https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna). 

Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

Kolejność działań:

  1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Wniosek jest tutaj.
  2. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica w sekretariacie).
  3. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
  4. Aby anulować mLegitymację (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu. Wniosek znajduje się tutaj. Potwierdzenie uzyskujemy w dzienniku elektronicznym.

Ważne linki:

Office365
Plan Lekcji
Aktywna tablica
Plan Lekcji
Jadłospis
Poczta